Ngày: Tháng Tư 4, 2019

Ý nghĩa của hoa sen hồng – quốc hoa của Việt Nam
Uncategorized

Ý nghĩa của hoa sen hồng – quốc hoa của Việt Nam

Hoa sen với vẻ đẹp và phẩm chất thanh cao hiếm loài hoa nào có được. Người ta thường hay nói “Trong đàm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại thêm nhị vàng/ Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính vì thế hoa sen hồng […]

Read More